Kull 2013

(J) Trollelgen´s Granta

SE47419/2010

SUCH SJCH Hållvallens Axe

S30615/2008

Valpar HD-status ED-status Utställning Jaktprov
Tikka A excellent
Howa excellent
Blaser
Sako excellent
Benelli A very good