7 valpar föddes 20191222

2 hanar och 5 tikar

Parningen uppfyller vorstehklubbens avelskriterier:
http://www.resultatdatabasen.se/vorstehavel/…/showbreed.asp…

u. SEUCH SEJCH Sångbergets Lakka

e. SE JCH FI JCH Jokilaikan Oami

Valpar HD-status Utställning Eftersöksgrenar/Viltspår Jaktprov
Kangas
Talvi
Hilla
Irja
Teeri
Mirja
Esteri