10 valpar föddes 20190221

5 hanar och 5 tikar

Sångbergets Nikka

Burviks Bruno